Bu Blogda Ara

3 Mart 2012 Cumartesi

I.DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ABDURRAHMAN ALLATTİNOĞLU LİSESİ                  12 A SINIFI I.DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

   


    Toplantı no     : 1
    Toplantı tarihi: ../../ 2011
    Toplantı yeri   : 12/ A sınıfı
                                                                                    


           GÜNDEM MADDELERİ

        1.Saygı duruşu ve istiklal marşı
        2.Açılış ve yoklama
        3.I.Dönem Öğrenci başarı durumunun değerlendirilmesi
        4.Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
        5.Öğrencilerin kılık-kıyafetlerinin görüşülmesi
        6.Öğrenci başarısını arttırmak için yapılması gerekenler
        7.Devam-Devamsızlık durumlarının görüşülmesi.
        8.YGS ve LYS sınavları hakkında bilgi verilmesi.
        9.Dilek ve Temenniler Kapanış.
  
Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Ve Alınan Kararlar1.        Veli toplantısı 05/01/2011 Tarihinde saat 15:00 da 12/A sınıfında:
 12/A  sınıfı öğrencilerinin velileriyle beraber bu sınıfın Rehber Öğretmeni …  başkanlığında yapılmıştır. Önce Atatürk ve Türk büyükleri huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, ardından da  İstiklal Marşı okundu.

2.       12/A sınıfı rehber öğretmeni  toplantıya katılan öğrenci velilerine hoş geldiniz diyerek toplantıyı açtı ve toplantıya katılan velilere teşekkür etti. Yapılan yoklamada aşağıda imzaları bulunan velilerin toplantıda hazır oldukları görüldü

3.  Sınıf rehber öğretmeni …, 12/A  sınıfının I.dönem I.yazılı sonuçlarında tüm derslerden en az %100 başarı sağlanması gerektiğini söyledi. Ama bu başarıları yeterli saymanın biz eğitimciler olarak kabul edilemeyeceğini;  bu nedenle başarının daha da artırılması için öncelikle başarısızlığı olan öğrencilerin başarısızlıklarının nedenlerinin doğru tespit edilerek giderilmesi gerektiğini söyledi. Başarısız olunan derslerde başarıyı artırmak için Veli’lerinde üzerine düşen görevler bulunduğu ve bu görevlerin yerine getirilmesi konusunda velilerden yardım istendi.   

4.   Okulumuz Rehber Öğretmeni … …’in Konferans Salonu’nda Veli Toplantısı öncesinde: ‘12.sınıflara yapılan mesleki tanıtımda öğrencilerin meslek seçiminde nelere dikkat edileceğini velilerin öğrenci seçimlerini mesleki alanda desteklemesi gerektiğini söyledi.

5.        …, öğrencilerde gördüğü davranış bozuklukları hakkında velileri uyardı. “Bizler öğretmen olarak öğrencilerimize daima iyi örnek olmaya çalışıyoruz. Kötü davranışların neden yapılmaması gerektiğinin sebebini öğrencilere anlatarak onları bu davranışlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ancak her nedense öğrencilerimizde hala davranış bozuklukları görüyoruz. Bu noktada davranış düzeltme de veli öğretmen işbirliği içinde olmalıdır’dedi. ‘Problemli öğrencilerin sorunlarını çözmek için aile ile işbirliği yapılmasına karar verildi.’


6.        Sınıf rehber öğretmeni öğrencilerin kılık kıyafetlerine genelde dikkat ettiklerini ancak zaman zaman aksamaların olageldiğini bazı öğrencilerin kılık kıyafet hususunda dikkatsiz davrandığını söyledi ve velilerden kendisine yardımcı olmalarını istedi. Sonunda velilerin kılık kıyafet hususunda daha dikkatli olmalarına karar verildi.
     7.  Sınıf öğretmeni …, öğrenci başarılarının artırılması için velilerin   neler yapabileceklerini , aile bireylerine bu konuda ne gibi görevler düştüğünü sıraladı.Bu görevler:
  • Öğrencilerin okula gidiş ve eve geliş zamanları veli tarafından izlenmeli.
  • Öğrencilere o gün okulda neler yaptıkları ve neler öğrendikleri sorularak anlattırılmalı.
  • Öğretmenin okulda öğrencilere hazırlattığı çalışma ve dinlenme zamanlarını gösteren plana uymaları için öğrencilere destek olunmalı ve gerekli kontroller veli tarafından yapılmalı.
  • Tv. izleme saatleri ve uyku saatleri  ayarlanmalı.
  • Öğrencilere ders çalışma ortamı (ayrı bir oda ve masa) hazırlanmalı.
  • Arkadaşları ile birlikte çalışmaları için desteklenmeli.
  • Ders araç ve gereçleri zamanında temin edilmeli.
  • Dersleri pekiştirmek için derslerle paralel testlerin alınması ve bunların çözülmesi takip edilmeli
  • Ders başarılarının ‘e okul’dan takip edilerek başarısının düşük olduğu derslerde branş öğretmeni ile görüşülerek neler yapılabileceğinin görüşülmesi gerektiği hakkında bilgi alınmalı
  • Öğrencinin başarısını zaman zaman ödüllendirerek, onu derslere karşı motive etmeli
  • Sık sık okul ve öğretmen ziyaretleri yapılarak; Okul idaresinden ve sınıf öğretmeninden öğrenci ile ilgili bilgiler alınmalı

8. Sınıf öğretmeni … , öğrenci devamsızlıkları konusunda velileri bilgilendirdi. Herhangi bir nedenle okula gelemeyen öğrencinin neden okula gelmediğinin veli tarafından bir dilekçe ile okul idaresine bildirilmesi gerektiğini belirtti.

9.  Sınıf Öğretmenin ….; değişen sınav sistemini  -YGS ve LYS sınavı- açıkladı. Sınavlar hakkında velileri bilgilendirdi.

10. 12-A sınıfı Rehber öğretmeni  … velilerin görüşlerini alarak onların temennilerine aynen katıldığını söyleyerek sınıfın başarısından umutlu olduğunu söyledi. Sonra da toplantıya katılan velilere teşekkür ederek velilerden aradaki diyalogu eksik etmemelerini istedi; başarıda okul ve aile işbirliğinin önemini tekrar vurguladı.

11.Gökçe TELLİOĞLUNUN velisi okulun disiplininden memnun olmadığını ve son sınıfları çok sıktıklarını dile getirdi. … da hocalarımızın dikkatli olduğunu ancak yinede konuşularak bazı şeylerin daha esnek olabileceğini dile getirdi.

12.Hasan AKIN ın  veliside çocuğunun hiç ders çalışmadığından yakındı ve derslerde daha nasıl verimli olabileceğini rehber öğretmenine danıştı..

13.sınıf öğretmeni … kızların kılık kıyafetlerinden memnun olmadığını dile getirdi ve daha çok dikkat etmelerini söyledi. velilerimiz bu konuda daha dikkatli olacağını söyledi

14.sınıf öğretmeni … velilere YGS VE LYS de güzel sonuçlar getire bilmeleri için öğrencileri sık sık deneme sınavlarına girip kendilerini denemelerini düzenli olarakta test çözmelerini söyledi.

15…. edebiyat derslerinden menun olduğunu bu konuda bir şikayetinin olmadığını söyledi. Derslerde katılım olduğunu derslerde sürekli hazırlıklı geldiklerini dile getirdi.

16…. derste konuları daha verimli işleye bilmemiz için okula gelmeden biğün önceden hazırlanmalarını işlediğimiz konu üzerine ağırlıklı test çözmelerini söyledi ve böylece derslerde daha akıcı ve akılda kalacağını dile getirdi. Bunun dışında hiçbir şikayeti olmadığını dile getirdi..

                                                                                                             
 12/A SINIFI REHBER ÖĞRETMENİ                                              OKUL MÜDÜRÜ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder